Video 2017

Video tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp năm 2017 khoa Kế toán - Kiểm toán, trường đại học Kinh Tế - Luật: https://www.youtube.com/watch?v=xVdnzxZQv6Q

Video giới thiệu chương trình Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng Tiếng Anh [405CA]:

https://youtu.be/O0EeGmPMFV4