Quyết định xét miễn điểm môn ICAEW vào chương trình 405CA

Ban Đề án gửi đến các bạn thông báo số 06 ban hành ngày 09/06/2020 của Trưởng Ban Điều hành đề án về việc xét miễn điểm các môn học tích hợp chương trình ICAEW vào chương trình Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh.
File đính kèm: TB so 6 ve viec xet mien cac mon hoc ICAEW cua 405CA.PDF
Trân trọng./.