Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện từ 2016 đến 2020

STT Tên công trình Tác giả/nhiệm vụ Cấp Thời gian bắt đầu thực hiện Thời gian nghiệm thu
1 Báo cáo thường niên - Thị trường tài chính Việt Nam 2015 Nguyễn Thị Phượng Loan (thành viên) ĐHQG 6/2015 6/2016
2 Sự tương tác giữa đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). La Xuân Đào CS
7/2017
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao nội bộ của các công ty có mối quan hệ liên kết (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) Phan Đức Dũng CS
5/2018
4 Tư vấn xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho cán bộ, công chức phường 8, quận Phú nhuận và phòng nội vụ, quận Phú nhuận Nguyễn Tấn Bình Thành phố
2018
5 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các Hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nguyễn Tấn Bình Tỉnh
12/2017
6 Tác động của tính so sánh được trong kế toán đến tài trợ bằng nợ của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Nguyễn Thanh Liêm (chủ nhiệm), Cao Thị Miên Thùy, Ngô Phú Thanh, Nguyễn Vĩnh Khương cơ sở
1/2019
7 Hiệu quả, năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Nguyễn Thị Cành (chủ nhiệm), Lê Quang Minh,Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Vĩnh Khương, Lê Đức Quang Tú, Ngô Quang Thành, Nguyễn Thị Lan Anh
2020
8 Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2019 Hoàng Công Gia Khánh (chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hiền, Tô Thị Thanh Trúc, Hoàng Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Vĩnh Khương, Lê Đức Quang Tú, Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thị Ngọc Lý
2020
9 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao nội bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Phan Đức Dũng (chủ nhiệm), Lưu Văn Lập, Lợi Minh Thanh,
2020