Chương trình Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Năm học 2017-2018

                                                                                                                                                                

Chương trình Khóa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Năm học 2017-2018

 Mục đích

- Nhằm tăng cường thông tin triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng như trao đổi các nội dung tăng cường các công tác hỗ trợ học tập tại các cơ sở Đoàn – Hội, các nhóm nghiên cứu khoa học, Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học tổ chức chuyên đề hướng dẫn sinh viên Nghiên cứu khoa học;

- Hỗ trợ, chỉ dẫn cách thức để sử dụng các công cụ định lượng trong nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn cách trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học trước hội đồng.

- Việc tổ chức tập huấn cần được thực hiện một cách nghiêm túc, tránh hình thức lãng phí. Tập trung bồi dưỡng những kỹ năng và kiến thức thiết thực đối với từng bạn, từng nhóm theo từng chuyên đề, đề tài riêng, có trao đổi thảo luận giúp các bạn nắm bắt những vấn đề được hướng dẫn.

- Mang đến cho các bạn sinh viên nghiên cứu một buổi học tập bổ ích, thiết thực, bên cạnh đó giải đáp những thắc mắc trong việc tìm giải pháp thực hiện nghiên cứu của các bạn, ngoài ra còn cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết và kinh nghiệm thực tế khi nghiên cứu.

Đối tượng tham dự

Đối tượng bắt buộc tham dự khóa học : Các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017 – 2018 là đối tượng phải tham dự khóa học.  Trường hợp, tất cả sinh viên trong cùng nhóm không tham dự được, thì phải có ít nhất một (01) sinh viên đại diện nhóm.

Đối tượng khuyến khích tham dự: Các sinh viên yêu thích và có định hướng nghiên cứu khoa học được khuyến khích đăng ký tham dự khoa học. 

- Sinh viên tham dự đầy đủ 80% số buổi học trở lên sẽ được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Sinh viên không tham dự đầy đủ các buổi học của khóa học, Trường sẽ thông báo đến Khoa, Phòng Công tác sinh viên để xem xét đánh giá điểm rèn luyện trong năm học 2017-2018.

- Số lượng dự kiến: 150 - 200 sinh viên. 

Thời gian – địa điểm tổ chức:

-          Thời gian tổ chức: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017.

-          Địa điểm: tại Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Nội dung chương trình:

Khóa học gồm: 9 chuyên đề với 20 buổi học với các đối tượng học khác nhau. Cụ thể như sau:

STT

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng (buổi)

Đối tượng

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu

2

Tất cả các sinh viên

2

Chuyên đề 2

Cách tìm kiếm, khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu

2

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý

3

Chuyên đề 3

Cách tìm kiếm, khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu

1

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp lý

4

Chuyên đề 4

Thống kê ứng dụng – kinh tế lượng cơ bản

3

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị

5

Chuyên đề 5

Phương pháp nghiên cứu trong Luật học

2

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp lý

6

Chuyên đề 6

Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế -  tài chính

2

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính

7

Chuyên đề 7

Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế - quản trị kinh doanh

4

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản trị

8

Chuyên đề 8

Nghiên cứu khoa học trong hệ thống thông tin

2

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực tin học quản lý

9

Chuyên đề 9

Báo cáo tổng kết và trình bày kết quả nghiên cứu

2

Tất cả các sinh viên

Đăng ký 

      Sinh viên đăng ký tham gia trực tuyến từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 29/10/2017. 

      Theo link đăng ký sau: 
https://drive.google.com/a/uel.edu.vn/file/d/0B7rB6nULmL2DMUU0T2JRLWpZWlk/view?usp=sharing

  
 
      Nghĩa vụ sinh viên khi tham dự khóa học 

      Tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định chung của lớp học và yêu cầu của giảng viên.

      Khi đi học phải mang theo phiếu điểm danh.

Đơn vị phụ trách

-        Phòng Quản lý khoa học.

-        Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật.

-        Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Kinh tế - Luật.

Thông tin liên hệ

Phòng QLKH (Nguyễn Thị Ngọc Anh) – Email: 
anhntn@uel.edu.vn

Đoàn Trường (ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu) – Email: hieunlm@uel.edu.vn

Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Kinh tế - Luật (Hà Hải Đăng) – Email: danghh@uel.edu.vnTổng truy cập: 1,295,711

103,296