CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

Theo QĐ số 830/QĐ-ĐHKTL của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kiểm toán Đại trà cho khóa 15. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:

Trân trọng./.