Thông báo Ưu tiên xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Khoa KTKT gửi tới các bạn thông tin về ưu tiên xét tuyển đầu vào thạc sỹ ngành Kế toán đối với chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TUYỂN SINH  SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016.
            Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

 Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc xét tuyển đầu vào trình độ thạc sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2020 như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 15 ngành đúng với ngành đăng ký xét tuyển.

STT

Ngành tốt nghiệp đại học đúng và phù hợp ngành đăng ký xét tuyển

Ngành đăng ký xét tuyển

01

Kinh tế học

Kinh tế học

02

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế quốc tế

03

Kinh tế & Quản lý công

Kinh tế & Quản lý công

04

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

05

Kế toán
  Kiểm toán

Kế toán

06

Quản trị kinh doanh
   Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

07

Luật kinh doanh
  Luật Thương mại quốc tế
  Luật Tài chính – Ngân hàng

Luật kinh tế

08

Luật dân sự

Luật dân sự & Tố tụng dân sự

2. Điều kiện

Ứng viên phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Người tốt nghiệp chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);

         - Người tốt nghiệp chương trình cử nhân tài năng loại khóa trở lên, trong đó có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10);

          - Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các chương trình đào tạo đã được công nhận kiểm định quốc tế hoặc khu vực được ĐHQG-HCM công nhận còn trong thời gian hiệu lực, có điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10), bao gồm các ngành: Kinh tế học, Kinh tế & Quản lý công, Kinh tế đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật Dân sự.

          Thời gian xét tuyển các trường hợp trên là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

3. Số lượng xét tuyển

70 chỉ tiêu (không quá 30% tổng chỉ tiêu đào tạo trong năm 2020)

4. Hồ sơ đăng ký

Bước 1: Xem thông tin đóng phí xét tuyển tại đây
Bước 2: Ứng viên tải hồ sơ tại đây
Bước 3: Cung cấp thông tin nộp hồ sơ tại đây
Bước 4: Để phục vụ cho Hội đồng đánh giá xét tuyển, sau khi thực hiện bước "Cung cấp thông tin nộp hồ sơ" ứng viên nộp hồ sơ giấy tại: 
- Phòng Sau đại học, A109, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.

5. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển

  • Đợt 1: tháng 10 năm 2019.
  • Đợt 2: tháng 3 năm 2020.

6. Nội dung xét tuyển

-   Ứng viên chuẩn bị bài báo cáo về định hướng nghiên cứu liên quan đến ngành học, kế hoạch thực hiện nếu được xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

-      Thời gian trình bày: không quá 10 phút.

 Thời gian, địa điểm và các yêu cầu phục vụ cho công tác xét tuyển, phòng Sau đại học sẽ gửi mail sau khi nhận được thông tin đăng ký dự tuyển của ứng viên.

7. Thông tin liên hệ và thời gian làm việc của Phòng Sau đại học:
7.1. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ
- Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.
- Điện thoại: 028 372444555 - 6376 (cô Lài)
7.2. Thời gian làm việc 
Thời gian làm việc của phòng Sau đại học

- Sáng từ 08g00 đến 12g00
- Chiều từ 13g00 đến 16g00
- Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Thời gian làm việc của Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Chiều từ 15g00 đến 20g30
- Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Xem chi tiết Thông báo: https://psdh.uel.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/psdh/TuyenSinh/2020/TB%20x%C3%A9t%20tuy%E1%BB%83nTh.S%202020.pdf
Trân trọng./.