Thông báo tuyển dụng - Trung tâm ngoại ngữ tin học và đào tạo ngắn hạn

Khoa KTKT xin gửi đến thông tin tuyển dụng từ Trung tâm ngoại ngữ, tin học và đào tạo ngắn hạn - Trường đại học Kinh tế - Luật. 

Vị trí: Kế toán chuyên trách
Nội dung công việc: Công việc văn phòng theo sự phân công của GĐ
Lương và phụ cấp: theo chính sách của trường.
Thời gian bắt đầu: tháng 7/2017,
Thời gian thử việc: hai tháng, được đề xuất ký hợp đồng với trường sau thời gian thử việc.
Qui trình tuyển dụng: Theo quy định của nhà trường.
Hồ sơ dự tuyển được gửi về:
Cô Nguyễn Tường Châu - Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học và đào tạo ngắn hạn.
ĐT: +848 37244 4545
DĐ: 0983 060390
           chauuel@gmail.com 


Tổng truy cập: 1,299,365

106,950