Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 2023

Vào chiều ngày 11/5/2023 và cả ngày 12/5/2023, Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm 2023 dành cho sinh viên đã diễn ra thành công tốt đẹp tại 4 phòng học B1.503, B1. 504, B1.505, B1.506, trường Đại học Kinh tế - Luật. Buổi bảo vệ gồm 08 hội đồng với sự tham gia của 38 đề tài Khóa 2019-2023 và đồng hành của 12 thầy cô đến từ khoa Kế toán - Kiểm toán. Sau phần trình bày của sinh viên, các thầy cô đã nhận xét, phản biện và đặt câu hỏi cho từng đề tài trước khi đánh giá kết quả chính thức của bài khóa luận tốt nghiệp. Đây là dịp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên mà còn là cơ hội cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu đầu tay của mình, giúp sinh viên vững vàng hơn trong quá trình làm việc thực tế.