Hồ sơ kiến tập lớp K21405CA tại Hà Nội

Ngày 19/04/2023, ICAEW đã phối hợp cùng công ty EY Việt Nam tổ chức chương trình kiến tập tại Hà Nội dành cho 30 sinh viên thuộc lớp tích hợp chương trình CFAB - K21405CA trường Đại học Kinh tế - Luật. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên đã đến tham quan văn phòng EY Hà Nội và có cơ hội lắng nghe những chia sẻ của các anh chị bộ phận nhân sự và Kiểm toán về môi trường làm việc chuyên nghiệp và các cơ hội thực tập tại EY dành cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán. Thông qua chương trình này, các bạn sinh viên đã hiểu hơn về lộ trình nghề nghiệp trong ngành kế - kiểm cũng như có sự chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng cho tương lai của mình.