Buổi học Kế toán phân hành 1 của lớp K20405C

Vào thứ 5, ngày 13/04/2023, tại phong B1.304,  buổi học về Kế toán phần hành 1 dành cho lớp K20405C đã được diễn ra. Tại buổi học, cô Nguyễn Thị Khoa và chị Ngô Thi Huyền - PGĐ Công ty TNHH Đông Dương Sky đã  trực tiếp giảng dạy và chia sẻ những thông tin hữu ích đến các bạn sinh viên về tác động của công nghệ đến hoạt động kế toán, kiểm toán. Thông qua buổi học, sinh viên đã  hiểu thêm về vai trò của công nghệ đến hoạt động nghiệp vụ và chuẩn bị điều kiện cần thiết để hành nghề.