KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Quy định hướng dẫn thực tập, thực hiện báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy khoa Kế toán - Kiểm toán.

Chi tiết năm học 2020 - 2021Thuc tap 2020.pdf

Chi tiết năm học 2022 - 2023: 2022-2023