Hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên K17 khoa Kế toán – Kiểm toán

Vào sáng 16/10/2020 tại Hội trường A, khoa KTKT đã tổ chức buổi hướng dẫn tốt nghiệp cho SV khóa 17, chuẩn bị cho kỳ thực tập và viết báo cáo chuyên đề thực tập, khóa luận tốt nghiệp cho 2 lĩnh vực đề tài chủ yếu là kế toán tài chính và kiểm toán, hướng dẫn viết KLTN theo hướng các đề tài NCKH. Trong buổi hướng dẫn này, Cô Hồ Xuân Thủy và cô Hoàng Thị Mai Khánh còn chia sẻ các kinh nghiệm thực tập ở doanh nghiệp.

Hình ảnh buổi hướng dẫn tốt nghiệp cho SV K17:

 Tổng truy cập: 1,295,660

103,245