Công văn số 4280/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/10/2014 v/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu

Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC


Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn tổng hợp một số điểm mới về chính sách thuế nhà thầu theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
  • Hàng hóa bán tại Việt Nam theo quyền phân phối (kể cả trường hợp không có hiện diện thương mại tại Việt Nam), quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải chịu 1% thuế nhà thầu
  • Hàng nhập khẩu nếu được giao vào sâu bên trong lãnh thổ Việt Nam (tức qua khỏi cửa khẩu) đều thuộc diện chịu thuế nhà thầu, không phân biệt điều kiện giao hàng phải là DDP, DAT hay DAP như trước đây
  • Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền tham gia Hợp đồng kinh tế/dự án hoặc chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam nay phải chịu thuế nhà thầu (Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC )
  • Cách tính thuế GTGT nhà thầu sẽ thay bằng phương pháp tính thuế trực tiếp (tức số thuế GTGT phải nộp = doanh thu chịu thuế GTGT * thuế suất thuế GTGT quy định tại Khoản 2 Điều 12), không tính theo tỷ lệ GTGT như trước.
  • Tiền bồi thường do bên Việt Nam vi phạm hợp đồng buộc phải trả cho bên Nước ngoài nay thuộc diện chịu thuế nhà thầu (chỉ tính phần thuế TNDN, không tính GTGT)
Theo điểm 3 Công văn này, trường hợp hàng nhập khẩu có điều khoản bảo hành nhưng được giao tại cửa khẩu nước ngoài hay chỉ giao đến cửa khẩu Việt Nam thì được miễn tính thuế nhà thầu, thay vì trước đây, nếu hàng nhập khẩu có kèm theo dịch vụ bảo hành đều phải chịu thuế nhà thầu.

Công văn số 103/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 1/10/2014.

Tải Công văn số 4280/TCT-CS