Danh sách các đề tài đã thực hiện năm học 2021-2022, 2022-2023

STT

Tên công trình

Tác giả/nhiệm vụ

Cấp

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian nghiệm thu

1

Tác động của chiến lược kinh doanh đến hành vi quản trị lợi nhuận: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.

 

Nguyễn Vĩnh Khương (thành viên), Nguyễn Thanh Liêm, Châu Nguyễn Thanh Ngân, Trần Hương Giang

Cơ sở

 

29/9/2020

2

Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Phạm Quốc Thuần (chủ nhiệm), Phạm Quốc Thuần, Hồ Xuân Thủy, Phạm Thị Huyền Quyên, Hoàng Thị Mai Khánh, Nguyễn Thị Phượng Loan

ĐHQG loại C

 

30/6/2020

3

Tác động của mức độ thân thuộc và sự hiểu biết về hình mẫu kiểm toán viên đến nhận thức của sinh viên đại học về nghề kiểm toán tại Việt Nam

Trần Thanh Thúy Ngọc (chủ nhiệm), Trương Thị Hạnh Dung, Hồ Thị Hồng Minh

Cơ sở

24/12/2021

25/5/2023

4

Mối quan hệ giữa chu kỳ phát triển doanh nghiệp, quản trị lợi nhuận và hiệu quả hoạt động tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thanh Liêm (chủ nhiệm), Thạc sĩ Phạm Chí Khoa,Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Hùng Sơn, Ngô Phú Thanh, Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khương, Phan Thị Kiều Hoa, Cao Thị Miên Thùy

ĐHQG loại C

4/2/2021

12/2021

5

Vai trò trung gian của quản trị lợi nhuận trong mối quan hệ giữa tính so sánh được trong kế toán và mức nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

PGS.TS Đặng Văn Dân (chủ nhiệm), Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Diệu Hiền, PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa, TS. Lê Đình Hạc, PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, TS. Phạm Quốc Việt, TS. Huỳnh JApan, TS. Lê Hoàng Anh.

ĐHQG loại C

1/1/2020

21/03/2022