Buổi học Thuế - Thực hành khai báo của lớp K20405CA

Vào thứ 7, ngày 15/04/2023, tại phong A.802, buổi học về Thuế - Thực hành và khai báo với 4 tín chỉ dành cho lớp K20405CA đã được thực hiện. Nội dung của buổi học xoay quanh vấn đề kỹ năng làm việc với cơ quan thuế cho thầy Phạm Quốc Thuần và anh Lương Trọng Đức, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn hải sản trực tiếp giảng dạy. Mục tiêu của buổi học nằm giúp các bạn sinh viên đảm bảo kỹ năng khi giao tiếp với cơ quan thuế và đạt hiệu quả khi quyết toán thuế.