Hội đồng Khoa học khoa Kế toán Kiểm toán 24/5/2023

Vào lúc, 13h30 chiều thứ 4 ngày 24/5/2023 Hội đồng Khoa học Khoa KTKT đã họp theo hình thức trực tuyến. Số lượng thành viên tham gia họp là 100%. Nội dung, cuộc họp đã diễn ra tập trung vào vấn đề chính:  Xin ý kiến của HĐ về những thay đổi của CTĐT Kế toán, Kiểm toán 2023.

Tất cả các thành viên đều đã có ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Các góp ý là cơ sở để Khoa điều chỉnh, bổ sung CTĐT năm 2023.