Thông tin tuyển dụng 2023 - Công ty cổ phần Thiết kế và Quản lý Kỹ thuật IMP (IMPC)

Khoa Kế toán Kiểm toán gửi đến sinh viên thông tin Tuyển dụng Công ty cổ phần Thiết kế và Quản lý Kỹ thuật IMP (IMPC).

Vị trí: Thực tập sinh Phân tích Kinh doanh 

 • Nơi làm việc: Văn phòng Bình Dương/ Văn phòng HCM
 • Phòng/ban: Phân tích Kinh doanh 
 • Báo cáo: Chuyên viên Phân tích Kinh doanh

Vai trò chức năng:

 • Tham gia thực hiện các dự án, nghiên cứu thị trường, phân tích hoạt động kinh doanh và báo cáo theo yêu cầu của bộ phận Phân tích Kinh doanh
 • Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Nhiệm vụ chính:

 • Thu thập thông tin và dữ liệu từ các phòng ban và tập hợp thành tài liệu cần thiết
 • Tiến hành khảo sát thị trường liên quan đến các công việc được giao
 • Phân tích dữ liệu, tài liệu và kết quả khảo sát phù hợp với yêu cầu công việc
 • Tham gia thiết lập các quy trình làm việc và phối hợp giữa các phòng ban
 • Giao tiếp rõ ràng các chi tiết yêu cầu của công việc thông qua văn bản, email và giao tiếp trực tiếp
 • Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến công việc được giao

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Theo học các chuyên ngành sau: tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế
 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao
 • Khả năng giao tiếp và học hỏi tốt
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao 
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy và quy định của công ty
 • Cam kết thời gian làm việc tối thiểu 3 ngày một tuần hoặc 5 buổi một tuần

Kỹ năng

Kỹ năng làm việc

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng dùng MS Office 365

- Kỹ năng phân tích

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp

Về công ty IMPC và liên hệ:

 • Liên hệ: Chị Lê Hiền Như (Điện thoại: 0343564307 – Email: nhu.lh@impc.vn)
 • Website: www.impc.vn