EY Seminar IFRS 15 – Special consideration situation

Vào chiều thứ Sáu ngày 03/03/2023, buổi chia sẻ nằm trong chuỗi Seminars với các chủ đề xoay quanh IFRS dành cho 15 bạn sinh viên năm 3 và  07 bạn sinh viên thuộc chương trình EY Ripples đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của báo cáo viên là các chuyên gia từ Bộ phận Dịch vụ Kiểm toán của EY Việt Nam. Đây là 1 trong các hoạt động hỗ trợ đào tạo và phát triển sinh viên hướng đến sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính.