Đào tạo học kỳ doanh nghiệp môn kiểm toán 1 do KPMG thực hiện

Theo thỏa thuận "Đào tạo học kỳ doanh nghiệp" được ký kết giữa UEL và KPMG trong MoU 2022,, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ đón chuyên gia của KPMG trực tiếp tham gia giảng dạy cùng giảng viên vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Đây là chương trình dành cho sinh viên năm 3 (chuyên ngành Kiểm toán - HK6) và Sinh viên năm 4 (chuyên ngành Kế toán - HK7). Với 15 tiết học, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức  trong môn Kiểm toán 1; ngoài ra phần Phân tích dữ liệu trong Kiểm toán với cơ sở dữ liệu thực tế từ KPMG do các chuyên gia của KPMG trực tiếp giảng dạy và đánh giá. 

Cùng việc phối hợp với các chuyên gia, KPMG cũng dành cho sinh viên của Khoa Kế toán - Kiểm toán một số chương trình ưu tiên tuyển dụng Internship từ năm thứ 3 đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu. Sinh viên cũng được trải nghiệm học phần kiến thức này tại UEL và tại Văn phòng của KPMG ở TP.HCM. Đây không những là một chương trình mang lại nhiều giá trị thiết thực cho sinh viên mà còn tăng thêm cơ hội cạnh tranh cho sinh viên chuyên ngành KTKT.