Chương trình đào tạo dành cho sinh viên theo học các môn CFAB tại Singapore Polytechnic (SP)

Từ ngày 27/9/2018 đển 03/10/2018, Khoa KTKT đã tổ chức thành công một khóa chương trình đào tạo tại Singapore Polytechnic (SP) cho lớp K17405CA.
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa đạo tạo, cùng các chương trình hợp tác giữa hai bên.

1. Chương trình “Journey program” và chương trình “On-Campus program”
Đại học Kinh tế-Luật đang phụ trách chương trình “Passage to ASEAN ORGANIZATION - PTA” với sự tham gia của các trường đại học ở các nước ASEAN. Theo đó, hai chương trình sau đây đã được thực hiện: 

Chương trình hành trình 3-5 ngày: 
 Chuyến đi văn phòng 
 Nghiên cứu văn hóa 
 Bài giảng khóa học 

Chương trình On Campus 4-5 ngày 
Các hoạt động văn hóa và các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên ASEAN từ các trường đại học thành viên. 

2. Chương trình Credit Transfer Program
Khóa học dự kiến: 10 - 15 ngày ở Singapore 
Chương trình sẽ được mở rộng đến các lĩnh vực kế toán và kiểm toán, tiếp thị, quản trị kinh doanh, MIS vv Thí điểm trước đối với ngành Kế toán – Kiểm toán
Nếu chương trình thành công, UEL sẽ mời sinh viên trong chương trình PA tham gia chương trình này. 

3. Thực tập
Mở rộng thực tập tại các công ty, không chỉ các hoạt động trong trường đại học 
Phương pháp thực hiện: 
 Hai bên cùng hỗ trợ 
 Tính phí dịch vụ giới thiệu công ty thực tập 

Thông qua đó, Khoa KTKT sẽ tiếp tục hợp tác với Singapore Polytechnic để triển khai các chương trình nhằm mở rộng cơ hội cho sinh viên kiến tập và thực tập ở nước ngoài, đưa giảng viên ra nước ngoài giảng dạy, xây dựng mô hình phỏng kế toán, kiểm toán.
Trân trọng ./.Tổng truy cập: 1,295,596

103,181