Hội đồng nghiệm thu NCKH SV cấp khoa năm 2024

Chiều ngày 28/3 và sáng ngày 29/3, buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa với đa dạng các đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của Khoa Kế toán - Kiểm toán đã diễn ra thành công, tốt đẹp.
Trong đợt nghiệm thu lần này, có tổng cộng 21 đề tài NCKH đã được thông qua phần nghiệm thu và đánh giá chi tiết, rõ ràng về chuyên môn cũng như tính ứng dụng thực tiễn để phục vụ cho cộng đồng và xã hội.
Xin chúc mừng các nhóm sinh viên đã xuất sắc hoàn thành bài NCKH vượt qua vòng nghiệm thu cuối cùng của 3 Hội đồng khoa Kế toán - Kiểm toán.