Hướng dẫn sinh viên năm 2 kiến tập và viết báo cáo môn kiến tập

Sáng ngày 16/03/2024, Khoa KTKT trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Buổi hướng dẫn môn Kiến tập cho K22 tại Hội trường A với sự tham gia của hơn 150 sinh viên do PGS TS Phạm Quốc Thuần, trưởng bộ môn Kế toán thực hiện.

Đây là Chương trình định kì hàng năm mà Khoa KTKT tổ chức cho sinh viên năm 2 của Khoa. Môn Kiến tập được xem là một trong những môn học bắt buộc và được đưa vào Chương trình đào tạo từ khóa K19.