Báo cáo chuyên đề cho môn học Kế toán công

Vào tối ngày 4/12/2023 đã diễn ra chuyên đề trực tuyến Kinh nghiệm thực hiện kế toán công với mô hình các dự án hợp tác quốc tế cho lớp cao học C22605-2. Các nội dung trình bày nhằm giúp học viên tìm hiểu kinh nghiệm và thực tiễn công tác kế toán có liên quan đến các dự án quốc tế. Báo cáo viên là Th.S Nguyễn Thanh Duy Trưởng phòng Tài chính và Kế toán Đại học Việt Đức (CSV khoa KTKT).