Chuyên đề môn học Kiểm soát và kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ

Vào chiều ngày 22/11 và 12/12/2023, tại phòng học B1.402, A512 đã diễn ra chuyên đề Thực hành kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ cho lớp K20409, K21405, K21409. Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3, 4 tiếp cận sâu hơn các tình huống liên quan đến thủ tục kiểm soát, thủ tục kiểm toán nội bộ trong thực hành, chuẩn bị kỹ năng trong việc hành nghề KT-KT.. Báo cáo viên là chị Bùi Thị Ngân Dung Trưởng nhóm quản trị rủi ro hoạt động Công ty tài chính TNHH HD SAISON (CSV khoa KTKT).