CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

Theo QĐ số 749/QĐ-ĐHKTL ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kiểm toán Đại trà, Kiểm toán Chất lượng cao và Kiểm toán - Cử Nhân Tài Năng cho khóa 17. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:

Chương trình Cử Nhân Tài Năng: