Buổi tham quan Big 4 "Deloitte" - K23405E

Vào ngày 18/10/2023, ICAEW Việt Nam và Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG Tp.HCM đã tổ chức Chương trình thăm quan và tìm hiểu môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Công ty Deloitte Việt Nam dành cho các bạn sinh viên lớp K23405E. Đây là một trong những chương trình định kỳ tổ chức cho sinh viên năm nhất thuộc CTĐT tích hợp chứng chỉ CFAB-ICAEW.