Thông tin tuyển dụng 2023 - Công ty RSM Việt Nam

Khoa KTKT gửi đến sinh viên Tuyển dụng Thực tập sinh tại RSMVN 2023 - 2024.

Vị trí:

Audit Intern 

  • Intern - Audit & Assurance Services 

Tax & Consulting Intern 

  • Intern - Transfer Pricing Services 
  • Intern - Corporate Advisory Services o Intern - Tax Advisory Services 
  • Intern - Transaction Advisory Services o Intern - Licensing Advisory Services 
  • Intern - People & Organization Service

Đối tượng: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Tài chính công, Kinh doanh, Thương mại, Ngân hàng, Luật hoặc Kinh tế.


Yêu cầu: Sinh viên phải có tính chu đáo, cầu tiến, hợp tác, dũng cảm và tư duy phản biện


Quy trình tuyển dụng:


CV Screening 

Passed 2 out 3 F1/ F2/ F3 or above

Test 

• Audit & Assurance Services: Passed 3 papers of F3, F7, F8 or above 

• Tax & Advisory Services: Passed 3 papers of F4, F6, F7 or above

Group interview 

Holding advanced Diploma or English with IELTS 6.5 above or equivalent

Final interview 

No exemption


Cách ứng tuyển và thông tin liên lạc:

  • Audit Intern: https://bit.ly/45fsETm
  • Tax & Consulting Intern: https://bit.ly/3KKyXGf

Contact: Talent Acquisition Team - careers@rsm.com.vn - 028.38275026 (Ext: 679/ 673)

__________________________