Danh sách giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản năm học 2019-2020

STT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả Tên đồng tác giả (nếu có)
1 Giáo trình Kế toán tài chính (dùng cho SV khối ngành Kinh tế & Quản lý) Chủ biên: Hồ Xuân Thủy ĐHQG-HCM 2019 Hồ Xuân Thủy (chủ biên), Phạm Thị Huyền Quyên, Lợi Minh Thanh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thanh Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Khoa
2 Sách chuyên khảo “Chính sách định giá chuyển giao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”
(Dùng cho các lớp thạc sỹ kinh tế quản lý)
ĐHQG-HCM 2019 PGS TS Phan Đức Dũng (chủ biên)