CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

 

Theo QĐ số 855/QĐ-ĐHKTL của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kế toán Đại trà, Kế toán Chất lượng cao và Kế toán Chất lượng cao bằng Tiếng Anh cho khóa 21, 22. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:

Chương trình Chất lượng cao:

Chương trình Chất lượng cao bằng Tiếng Anh:

Trân trọng./.