CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Theo QĐ số 1458/QĐ-ĐHKTL ngày 22 tháng 08 năm 2019 của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kiểm toán Đại trà, Kiểm toán Chất lượng cao và Kiểm toán - Cử Nhân Tài Năng cho khóa 19, 20. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:

Chương trình Chất lượng cao:

Chương trình Cử Nhân Tài Năng:

Trân trọng./.