NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017 hoàn thành

Ngày nghiệm thu cấp khoa: 08/5/2017 tại phòng  A813

Quyết định thành lập hội đồng số 307/QĐ/ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 3/4/2017

  1. TS La Xuân Đào – Chủ tịch hội đồng
  2. TS Phạm Quốc Thuần – Phản biện
  3. TS Hồ Xuân Thủy – Phản biện
  4. TS  Nguyễn Thị Khoa - Ủy viên
  5. ThS Nguyễn Thị Phượng Loan - Ủy viên thư ký

Cộng: 5 thành viên

Stt Tên đề tài GVHD Số lượng SV tham gia  Họ tên MSSV Lớp Đề tài đã nghiệm thu cấp khoa Đề tài tham dự Giải cấp Trường  Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL
1 Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán tại các doanh nghiệp niêm yết tại địa bàn Tp.HCM ThS Đào Vũ Hoài Giang 4 Vũ Khắc Huy
Phạm Khánh Huyền
Hồ Thủy Tiên
Phạm Hồng Trâm
K144040486
K144091205
K144091266
K144091277
K14409C
K14409C
K14409C
K14409C
x    
2 Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh POPEYES Tp.HCM ThS Phạm Thị Huyền Quyên 5 1. Bùi Ngọc Linh
2. Đặng Thị Mỹ Duyên
3. Lương Thị Thanh Nhã
4. Nguyễn Anh Quốc
5. Từ Thị Thanh Thủy
K154050481
K154090943
K154090961
K154090965
K154090969
K15409C
K15409C
K15409C
K15409C
K15409C
x x  
3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thích hợp của thông tin trên báo cáo tài chính các công ty niêm yết thuộc nhóm VN30 TS  La Xuân Đào 4 Nguyễn Hữu Cường
Lê Thành Đạt
Đỗ Trung Quân
Nguyễn Dương Xuân Vương
K144091169
K144091179
K144091245
K144091293
K14409C
K14409C
K14409C
K14409C
x x  
4 Ảnh hưởng của  chất lượng thông tin báo cáo tài chính đến khả năng vay nợ ngân hàng của các doanh nghiệp niêm yết: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam TS  Phạm Quốc Thuần 5 1. Lưu Thị Thu Hằng
2. Ỳ Ngọc Huệ
3. Lê Thị Lệ Huyền
4. Nguyễn Thị Loan
5. Nguyễn Thị Mỹ Diệu

K144091192
K144091199
K144091203
K144091219
K144030339
K14409
K14409
K14409
K14409
K14401T
x x Nhất
5 Ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo đến động lực của nhân viên trong các công ty kiểm toán ở Thành phố Hồ Chí Minh TS La Xuân Đào 4 Lê Thị Thùy Linh
Nguyễn Phương Linh
Trần Vũ Thùy Trang Nguyễn Thị Thanh Trúc
K144040504
K144091215
K144091274 K144091280
K14409C
K14409CK14409C  K14409C
x    
6 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết tại Việt Nam ThS Trương Thị Hạnh Dung 5 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Lưu Hoàng Anh Thư
Trần Thị Diệu Ngân
Đoàn Gia Hân
Nguyễn Anh Tuấn
K144091171
K144091265
K154090958
K154090951
K134091113
K14409C
K14409C
K15409C
K15409C
K13409C
x x Ba