Sinh viên Kế toán - Kiểm toán UEL tham quan kiến tập tại Gia Lai - Kon Tum

Từ ngày 4/11-6/11/2023 , cô Nguyễn Thị Khoa, cô Nguyễn Hoàng Diệu Hiền, thầy Phạm Quốc Thuần CVHT của lớp sinh viên lớp K20405C, K20405CA và K21405C đã tổ chức sinh viên tham gia kiến tập tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Nông trại cà phê L'amant.