Thông tin tuyển dụng 2023 - Mazars Việt Nam

Khoa KTKT gửi đến sinh viên thông tin tuyển dụng của Mazars Việt Nam.

Yêu cầu:

  • Sinh viên năm cuối và mới ra trường chuyên ngành liên quan (ví dụ: Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Thương mại).
  • Trình độ tiếng Anh lưu loát.
  • Có thể làm thực tập sinh  toàn thời gian cho Mazars Việt Nam từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024.

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/09/2023.

Tại TP.HCM - https://forms.gle/goiPJRSw83Eyqap4A

Thông tin liên hệ: hr-contact@mazars.vn