Nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có Ban chủ nhiệm Khoa: 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa và 2 trưởng bộ môn Kế toán và Kiểm toán. 

Tổng số cán bộ viên chức của khoa KTKT là 21, trong đó có 20 giảng viên và 1 chuyên viên. Trong số 20 giảng viên cơ hữu: có 1 Phó giáo sư - tiến sỹ, 5 tiến sỹ, 4 nghiên cứu sinh và 10 thạc sỹ. Có 1 NCS ở Newzealand, 3    NCS ở trường ĐH Kinh tế Tp HCM và trường Đại học Kinh tế - Luật.

Các giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển như Philippines, Úc, Liên Xô, Singapore và các cơ sở đào tạo uy tín trong nước. Đội ngũ giảng dạy của khoa có kinh nghiệm thực tế, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán, công ty kiểm toán,...

Cập nhật ngày 25/04/2019Tổng truy cập: 920,674

95,430