Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản năm học 2021-2022, 2022-2023

STT

Tên sách

Tên nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tên tác giả

Tên đồng tác giả (nếu có)

II. Nhà xuất bản trong nước

1

Sách Chuyên khảo Ảnh hưởng của COVID-19 đến kinh tế: Trường hợp Việt Nam (978-604-73-9494-4)

B2021-34-01

ĐHQG - HCM

2022

Nguyễn Tiến Dũng, Trần Quang Văn

 

PGS.TS. Nguyễn Anh Phong, PGS. TS Trần Hùng Sơn, TS. Phạm Ngọc Toàn, TS. Lưu Tiến Dũng, TS. Phạm Thị Thanh Xuân, TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Nguyễn Vĩnh Khương, ThS. Huỳnh Ngọc Chương, ThS. Chung Từ Bảo Như, ThS. Tô Thị Thanh Trúc, ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền, ThS. Nguyễn Thị Hai Hằng, ThS. Ngô Phú Thanh, ThS. Hoàng Thị Quế Hương, ThS. Huỳnh Thị Ái Hậu, ThS. Huỳnh Thị Ngọc Lý, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, ThS. Hồ Hữu Tín, ThS. Lưu Bích Thu.

 

2

Sách Chuyên khảo Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Một số phân tích chính yếu (978-604-73-8519-5)

ĐHQG - HCM

2021

Nguyễn Tiến Dũng và Trần Hùng Sơn (chủ biên)

Tiến sĩ Đoàn Thị Phương Diệp,Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Tiến sĩ Trần Quang Văn, Tiến sĩ Lê Đức Quang Tú, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm,Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Cành, Đoàn Thanh Hải ,Giảng viên Tiến sĩ Dương Kim Thế Nguyên, Tiến sĩ Lê Hoành Sử, Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khương

3

Sách dịch Hướng dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa (978-604-79-3001-2)

NXB Tài chính

2021

Liên đoàn kế toán quốc tế VACPA và các trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Đà Nẵng

Các thành viên: TS Trần Khánh Lâm, Lê Thị Bích Hải (VACPA), TS Nguyễn Thị Lan Anh, TS La Xuân Đào, ThS Mai Thị Phương Thảo, ThS Nguyễn Hoàng Diệu Hiền, ThS Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS Trương Thị Hạnh Dung, TS Nguyễn Thị Khoa (UEL), TS Nguyễn Lan Phương, ThS Lê Thị Na, TS Nguyễn Thị Thúy Phượng (DUE)

4

Giáo trình “Kế toán phần hành 1"

ĐHQG - HCM

2020

TS Nguyễn Thị Khoa (chủ biên)

ThS Lợi Minh Thanh, ThS Phạm Thị Huyền Quyên, ThS Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS Lợi Minh Thanh