Khoa Kế toán – Kiểm toán tham dự hội thảo về giáo dục do ICAEW tổ chức

Từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2016, 10 giảng viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tham gia Hội thảo dành cho các đối tác giáo dục của ICAEW mang tên: “Partner in Learning (PiL) Conference 2016 and ICAEW CFAB workshop”, tập hợp nhiều đối tác giáo dục và đại diện từ thị trường lao động. Buổi hội thảo giới thiệu cấu trúc chương trình, hình thức thi của chứng chỉ ICAEW CFAB và ACA cũng như những kinh nghiệm thực tế trong việc nâng cao chất lượng đào tạo chương trình. Ngoài ra, đại diện từ các nhà giáo dục và các nhà tuyển dụng đã chia sẻ các quan điểm về giáo dục đại học và sau đại học cũng như sự kết hợp giữa giáo dục hàn lâm và đào tạo nghề nghiệp… Đây là một cơ hội cho các giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán tiếp tục cập nhật những yêu cầu của thị trường lao động, và quan trọng hơn, một lần nữa khẳng định định hướng giáo dục của Khoa Kế toán – Kiểm toán, chú trọng vai trò của thực hành nghề nghiệp bên cạnh giáo dục hàn lâm.

Một số hình ảnh từ hội thảo: