Báo cáo chuyên đề cho môn học Kế toán máy tính

Vào chiều ngày thứ 6 ngày 26/4/2024, tại phòng học A511 đã diễn ra chuyên đề Quy định và thực hành hóa đơn điện tử cho lớp K21409C. Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3 để cập nhật các quy định về hóa dơn điện từ, thực hành lập hóa đơn điện tử trên phiên bản Demo do đơn vị cung cấp phần mềm Vietsun hỗ trợ. Báo cáo viên là anh Trần Hoàng Sỹ hiện đang công tác vị trí Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nam An Holding.