Chuyên đề lớp cao học C23605

Vào tối thứ 7 ngày 9/3/2024, đã diễn ra chuyên đề trực tuyến IFRS & VAS - Một số khác biệt cơ bản và những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng tại DN cho lớp cao học C23605 do báo cáo viên Nguyễn Thảo Thanh Vân đang công tác tại Công ty TNHH Mazars Việt Nam thực hiện. Các nội dung trình bày nhằm giúp Bổ sung thêm kiến thức chuyên môn cho HVCH về IFRS và những vấn đề khó khăn khi DN triển khai áp dụng IFRS theo lộ trình áp dụng IFRS của BTC.