Lớp học Học kỳ doanh nghiệp: phối hợp với KPMG giảng dạy học phần "Data Analytics in Audit" trong môn học Kiểm toán 1

Theo thỏa thuận "Đào tạo học kỳ doanh nghiệp" được ký kết giữa UEL và KPMG trong MoU 2022, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ đón chuyên gia của KPMG trực tiếp tham gia giảng dạy cùng giảng viên cho sinh viên năm 3, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán - HK6), bắt đầu áp dụng từ khóa 19. Vào ngày 23-24/4/2024 đã diễn ra lớp học dành cho K21409C tại phòng B2.203. Với 15 tiết học, sinh viên đã được cung cấp các kiến thức Phân tích dữ liệu trong Kiểm toán cơ sở dữ liệu thực tế từ KPMG do 07 chuyên gia của KPMG trực tiếp giảng dạy và đánh giá. Kết thúc lớp học, sinh viên hoàn thành 3 bài đánh giá bởi KPMG, được tính vào điểm quá trình của môn học Kiểm toán 1. 

Ngoài nội dung giảng dạy, những ưu tiên mà sinh viên khoa KTKT trường Đại học Kinh tế - Luật được thụ hưởng theo MoU như sau: 

- KPMG ưu tiên tuyển dụng kỳ tuyển thực tập sinh (vào thẳng vòng online test) cho các bạn sinh viên năm 3 có điểm GPA tích lũy tới kỳ 5/kỳ 6 từ 8.0/10 trở lên, điểm tổng kết môn Kiểm toán 1 từ 8.5/10 trở lên. 

- Riêng đối với sinh viên có mong muốn thực tập ở mảng Phân tích dữ liệu, KPMG sẽ đặc cách vào vòng phỏng vấn cuối cùng và sẽ ưu tiên nhận tối đa 5 bạn.

Khoa sẽ gửi danh sách các bạn sinh viên có nguyện vọng và đạt chỉ tiêu cho KPMG vào ngày 31/7 hàng năm để xét duyệt ưu tiên.