K22405C, K22409C tham quan PwC

Sáng ngày 10/5/2024, cô Phạm Thị Huyền Quyên, CVHT của lớp K22405C đã tổ chức sinh viên tham gia kiến tập tại Công ty TNHH PwC Việt Nam, tại Quận 1, TP.HCM.

Lớp K22405C cùng cô Phạm Thị Huyền Quyên.

Vào chiều cùng ngày, thầy Lưu Văn Lập, CVHT đã dẫn lớp K22409C tới Công ty.

Lớp K22409C cùng thầy Lưu Văn Lập gửi lời cảm ơn công ty PwC.

Tại đây, sinh viên có cơ hội tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc tại một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới,.. bước đầu giúp sinh viên hiểu và trang bị kiến thức kỹ năng theo yêu cầu của nghề kế toán, kiểm toán. Sinh viên được công ty giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của công ty dịch vụ chuyên về kế toán, kiểm toán, từ đó sinh viên có những thông tin và định hình nghề nghiệp trong tương lai.

Sinh viên hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Chuyến đi giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các thành viên trong lớp và giữa sinh viên với giảng viên, nâng cao hình ảnh trường Đại học Kinh tế - Luật trong công tác đào tạo gắn liền với thực tế.