CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

 

Theo QĐ số 855/QĐ-ĐHKTL của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kiểm toán Đại trà, Kiểm toán Chất lượng cao và  Kiểm toán - Cử Nhân Tài Năng cho khóa 21, 22. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:

Chương trình Chất lượng cao:

Chương trình Cử Nhân Tài Năng:

Trân trọng./.