Đề tài NCKH sinh viên hoàn thành 2014-2015


Ngày nghiệm thu cấp khoa: 11/5/2015 tại phòng  A806

Quyết định thành lập hội đồng số 402/QĐ/ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 4/5/2015

 

  1. TS Nguyễn Thị Lan Anh – Chủ tịch hội đồng
  2. PGS TS Phan Đức Dũng – Phản biện
  3. TS La Xuân Đào – Phản biện
  4. ThS Phạm Thị Huyền Quyên- Ủy viên
  5. NCS Phạm Quốc Thuần – Ủy viên thư ký

Cộng: 5 thành viên


Stt

Tên đề tài

GVHD

Số lượng SV tham gia

Thông tin Nhóm sinh viên

Đề tài đã nghiệm thu cấp khoa

Đề tài tham dự Giải cấp Trường

Họ tên

MSSV

Nhiệm vụ

(Nhóm trưởng-NT/ Thành viên-TV)

1

Các nhân tố ảnh hưởng đến độ trung thực của thông tin kế toán ở các DN tại Tp.HCM (MS 105)

ThS Phạm Quốc Thuần

5

Nguyễn Thị Thơ

K124050919

NT

x

x

Lâm Mỹ Huyền

K124050861

TV

Trịnh Thị Vui

K124050957

TV

Hoàng Thị Tuyết

K124050949

TV

Nguyễn Thị Minh Ngọc

K124050891

TV

2

Sự tác động của tỷ giá thực hiệu dụng đến cán cân thương mại 2000 - 2013 (MS 106)

ThS Nguyễn Thị Phượng Loan

3

Trần Phương Quỳnh

K134040486

NT

x

 

Nguyễn Ngô Phúc Thịnh

K134091131

TV

 

 

Lê Nguyễn Hoàng Vũ

K134010086

TV

 

 

3

Cải cách chính sách thuế GTGT của đối tượng không chịu thuế và thực tiễn áp dụng trong giai đoạn 2011- 2015 ở các DN sản xuát kinh doanh (MS 110)

ThS Nguyễn Chí Hiếu

2

Dương Thị Liên

K124050872

NT

x

 

Phạm Thu Hiền

K124050853

TV

 

 

4

Hệ thống nguyên tắc, phương pháp tính giá hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế và việc vận dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay (MS 114).

ThS Trần Thanh Thúy Ngọc

3

Đỗ Huỳnh Vân Anh

K134091030

NT

x

x

Hoa Huỳnh Phương Anh

K134091031

TV

 

 

Đoàn Nguyễn Tường Vi

K134091146

TV

 

 

5

Phong cách làm việc của sinh viên  Kinh tế - Luật sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp (MS 115).

TS La Xuân Đào

4

Lê Duy Hưng

K124050863

TV

x

x

Trần Phương Hoa

K124050857

NT

 

Mai Nhật Thức

K124050925

TV

 

Nguyễn Thị Đoan Trang

K124052276

TV

 

6

Mức độ hiểu biết về chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (MS 117).

TS Nguyễn Thị Lan Anh

5

Nguyễn Thị Huyền Nga

K114050775

NT

x

 

Trần Thị Nga

K114050776

TV

 

 

Trần Thị Hoàng Oanh

K114050794

TV

 

 

Đỗ Thị Duyên

K114050726

TV

 

 

Phùng Văn Lâm

K114050756

TV

 

 

7

Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong kiểm soát hàng tồn kho (MS 119).

TS Nguyễn Thị Lan Anh

4

Ninh Thục Giang

K134091051

NT

x

x

Hồ Hà Viện

K134091151

TV

 

 

Nguyễn Thị Minh Triết

K134091138

TV

 

 

Doãn Thành Nhân

K134091095

TV

 

 

8

Sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty niêm yết trê sàn HOSE năm 2014 (MS 123).

TS Nguyễn Thị Lan Anh

3

Nguyễn Thanh Bích Ngọc

K124050890

NT

x

x

Phạm Thị Ngọc Dinh

K124050841

TV

 

 

Lê Thị Thành Quyên

K124050904

TV

 

 

9

Đo lường khoảng cách kì vọng giữa nhà đầu tư và chất lượng công ty kiểm toán ở Việt Nam (MS 124).

ThS Hồng Dương Sơn

4

Nguyễn Lê Như Ngọc

K124091558

NT

x

x

Văn Thị Bảo Hân

K124091517

TV

 

 

Dương Thị Kim Thu

K124091598

TV

 

 

Huỳnh Thị Ái Trúc

K124091614

TV

 

 

10

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chỗ ở của SV ĐHQG (MS 127).

ThS Nguyễn Thanh Huyền

3

Huỳnh Thị Như Ý

K124091630

NT

x

x

Đinh Thu Trang

K124091608

TV

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

K124091511

TV

 

 


Số nhóm: 10
Số sinh viên tham gia: 36Tổng truy cập: 1,398,503

140,310